Polityka prywatności

Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do Maria Rauch – Usługi Projektowanie obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

  1. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane od użytkowników? Maria Rauch nie dopisuje żadnej osoby bez jej zgody, do żadnej ze swoich list subskrypcyjnych czy newsletterów. Każda osoba musi dopisać się sama, poprzez podanie swojego maila, a następnie potwierdzenie, poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje podczas rejestracji. Maria Rauch nie ma możliwości technicznych, aby dopisać jakąkolwiek osobę do swojej bazy, bez jej zgody i potwierdzenia. Dane podawane przy rejestracji do newslettera lub do list subskrypcyjnych, zwykle jest to imię i adres e-mail
  2. W jaki sposób są wykorzystywane? Dane są wykorzystywane do przesyłania użytkownikom informacji związanych z prowadzoną przez Maria Rauch działalnością w zakresie organizacji i promocji warsztatów, kursów, oraz szeroko pojętej edukacji.
  3. Czy są przekazywane innym firmom? Maria Rauch – nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
  4. Jak można zrezygnować z otrzymywania informacji? W każdym otrzymanym od Maria Rauch mailu, na dole, w stopce znajduje się link służący usunięciu swoich danych z bazy. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, należących do Architektura Szyta na Miarę oraz nie dopisuj się do newsletterów oraz subskrypcji prowadzonych przez Architektura Szyta na Miarę.

Maria Rauch – Architektura Szyta na Miarę

 

Pin It on Pinterest