ZAKRES OFERTY

STAN DEWELOPERSKI
 • Czyli surowy zamknięty. To ściany, sufit, podłoga, okna i rozprowadzone instalacje.
 • Nasza oferta jest kompleksowa i zawiera w sobie: PROJEKT + BUDOWĘ + NADZÓR.
 • Zapoznaj się z jej szczegółami poniżej.

PROJEKT

kompleksowa usługa od koncepcji do zatwierdzenia w urzędzie

PROJEKT = KONSULTACJA + PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY (PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NIEZBĘDNA DO ZGŁOSZENIA BUDOWY W WYDZIALE ARCHITEKTURY LUB UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

Wyjściową do projektu jest rozmowa klient – projektant (KONSULTACJA) i wybrany przez klienta rzut: 50, 75 lub 100 m2 z oferty “domy z klocków”. Projektant w ramach konsultacji z klientem dokonuje do 3 zmian, po jednej w zakresie lokalizacji ścian działowych, otworów okiennych lub drzwiowych. Wszelkie  kolejne zmiany nie są objęte ofertą i są płatne dodatkowo. Dokumentacja projektowa, to nie tylko architektura, ale części, za które odpowiedzialni są inni branżyści (konstruktor, instalator elektryczny, instalator sanitarny, etc.). Każda z tych osób robi swoją część projektu, ale to architekt zbiera to w całość.

ZAKRES PROJEKTU obejmuje pełną dokumentację projektową oraz wszystkie dokumenty, uzgodnienia, rysunki i opisy, niezbędne do zgłoszenia budowy lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, takie jak :

– projekt zagospodarowania terenu ­ w granicach działki przeznaczonej na inwestycję, obejmuje lokalizację obiektu(ów), elementy infrastruktury, ukształtowania i zagospodarowania terenu wraz z zielenią, umożliwiające funkcjonowanie obiektu(ów) zgodnie z wymaganiami władz lokalnych i inwestora
– projekt architektoniczno-­budowlany w formie opisowej i rysunkowej
– projekt konstrukcyjny z obliczeniami statycznymi i schematami konstrukcyjnymi,
– projekty branżowe wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod-kan,  c.o., wentylacji
– projekt branżowy wewnętrznych instalacji  elektrycznych
– charakterystyka energetyczna budynku,

W zakres oferty nie wchodzi:
– opracowanie mapy do celów projektowych
– uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
– projekty przyłączy i sieci infrastruktury technicznej, energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe
– ew. badania geotechniczne
– koszty administracyjne
– uzyskanie pozwolenia na zjazd na teren działki oraz uzgodnienie przebudowy zjazdu / w tym projekt zjazdu na działkę

CZAS TRWANIA: 60 dni od momentu podpisania umowy do momentu przekazania klientowi 4 egzemplarzy dokumentacji.

BUDOWA

od fundamentu aż po dach
szybko i sprawnie

BUDOWA = PEŁEN ZAKRES + KRÓTKI CZAS TRWANIA. 


W zakres prac budowlanych wchodzą:

1. FUNDAMENTY
Stopy punktowe żelbetowe. Ich wielkości i rodzaj użytego betonu, będą zależeć od warunków terenowych: nachylenia terenu, położenia, warunków geologiczno – gruntowych  itp.

2. ŚCIANY

Ściany zewnętrzne z drewna CLT (cross laminated timber) – 84mm – jest to wielkopowierzchniowy, wielowarstwowy panel, który pełni właściwości konstrukcyjne, zapewniając stabilną konstrukcję.. Każda warstwa panelu jest tworzona z lamel z litego świerkowego drewna a orientacja włókien poszczególnych warstw jest zawsze prostopadła do sąsiadujących warstw. Panel jest prefabrykowany w/g szczegółowego projektu i przyjeżdza na budowę jako produkt gotowy.
Izolacja ścian – naturalną wełną drzewną Steico Therm 20cm, co w połączeniu z odpowiednimi membranami zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną. Elewacja zewnętrzna wykonana w formie pełnego deskowania z Modrzewia Syberyjskiego na ruszcie drewnianym z zachowaniem odpowiednich szczelin wentylacyjnych i dylatacyjnych.

3. “PODŁOGA”

Strop fundamentowy wykonany z drewna konstrukcyjnego KVH, zaizolowany wełną mineralną 24 cm, w połączeniu z odpowiednimi membranami, zamknięty płytą konstrukcyjną MFP.

4. STROP
ODACH
Stropodach prefabrykowany – NOVATOP OPEN – Konstrukcja elementu utworzona jest przez nośną dolną wielowarstwową masywną płytę (SWP), do której zostały przyklejone graniastosłupy (KVH, BSH). Zaizolowany wełną mineralną 24 cm, Pokrycie dachu płaskiego – membrana wierzchniego krycia EPDM – zapewniająca doskonałą szczelność i możliwość wykonania dachu zielonego.

5.OKNA

Stolarka okienna – zestawy szyb zespolonych dwukomorowych (trzy szyby) wypełnionych gazem zamknięte w profilach aluminiowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Parapety systemowe aluminium, obróbki blacharskie, rury spustowe stal ocynk.

6.DRZWI  ZEWNĘTRZNE
Drzwi zewnętrzne zaizolowane proste z elementów aluminiowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL.

7.INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacje wewnętrzne:
– elektryczne: przewody prowadzone wewnątrz ścian zakończone puszkami, całość spięta w przyłączu elektrycznym.
– sanitarne: instalacja ciepłej i zimnej wody, instalacja kanalizacji sanitarnej – wewnątrz budynku
– instalacje ogrzewania: grzejniki elektryczne panelowe białe wraz z termostatem, w łazienkach grzejniki białe drabinkowe elektryczne
– wentylacja: grawitacyjny system wentylacji – kanały metalowe ścienne- komin spalinowy: systemowy, zaizolowany, wykonany ze stali nierdzewnej do pieca typu koza na paliwo typu drewno

W zakres oferty nie wchodzi:

 • Budowa tarasu
 • Kominek typu koza
 • Instalacja osprzętu elektrycznego (gniazda i włączniki)
 • Malowanie  / impregnowania el. drewnianych
 • Wykończenia w postaci instalacji urządzeń białego montażu

  CZAS TRWANIA BUDOWY:
  Zakładany okres budowy to 3 tygodnie od momentu dostarczenia elementów konstrukcyjnych / prefabrykowanych na teren budowy.

 

NADZÓR

nasz nadzór nad budową
= Twój Święty Spokój!

NASZ NADZÓR = TWÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ. Nadzór autorski architekta na budowie jest niezbędny, żeby inwestor mógł czuć się spokojnie i bezpiecznie. Jest on prowadzony podczas trwania prac budowlanych, od momentu wytyczenia budynku w terenie, poprzez proces przygotowania prefabrykatów,  montażu na miejscu inwestycji, do etapu wykończenia w stanie deweloperskim zamkniętym otworami zewnętrznymi ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi.

Architekt czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych, pełni rolę doradczą we współpracy z wyspecjalizowanymi ekipami wykonawczymi. Rozwiązuje problemy  powstałe na miejscu inwestycji.

Oferta obejmuje koszty KIEROWNIKA BUDOWY.

ZAKRES I CZAS TRWANIA: 3 wizyty w terenie w trakcie trwania budowy, średnio  raz w tygodniu. Dodatkowo stały kontakt i monitorowanie ekip budowlanych przez cały okres trwania budowy – czyli 3 tygodnie. 

Pin It on Pinterest