Ostatnio posadziłam dwa drzewa. To niewiele. Bo czym są dwa drzewa w kontekście postępujących zmian klimatycznych. Z drugiej strony te dwa drzewa, czy nawet jedno - to zawsze więcej niż zero. Mały sukces. A co się stanie, jeśli zamiast pytać: co ja jedna/jeden mogę...